دهکده سبلان
سال ۱۴۰۰ اتمام کار هتل ۵ ستاره نیر ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
استاندار اردبیل خبر داد؛

سال ۱۴۰۰ اتمام کار هتل ۵ ستاره نیر

استاندار اردبیل در جریان بازدید از عملیات احداث هتل 5 ستاره شهرستان نیر گفت: این هتل تا پایان 1400 به اتمام خواهد رسید.