دیوان عالی کشور
حکم قصاص قاتل شیرمحمد علی اجرا شد ۲۸ آذر ۱۳۹۸

حکم قصاص قاتل شیرمحمد علی اجرا شد

حکم قصاص قاتل شیرمحمد علی صبح دیروز اجرا شد.

قاتل امام جمعه کازرون به قصاص محکوم شد ۱۳ تیر ۱۳۹۸

قاتل امام جمعه کازرون به قصاص محکوم شد

رئیس‌کل دادگستری استان فارس پس از اتمام جلسه رسیدگی از صدور حکم قصاص برای عامل شهادت امام جمعه کازرون در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان فارس خبر داد.