رئیس مرکز بهداشت
کشف ۱۵۰ کیلوگرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته در پارس آباد ۱۲ اسفند ۱۳۹۷

کشف ۱۵۰ کیلوگرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته در پارس آباد

رئیس مرکز بهداشت شهرستان پارس آباد از كشف و ضبط 150 کیلو گرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته در پارس آباد مغان خبر داد.