رمز یکبارمصرف
تراکنش‌های کارتی صرفا با رمز یک‌بار مصرف انجام می‌شود ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
از خرداد ماه؛

تراکنش‌های کارتی صرفا با رمز یک‌بار مصرف انجام می‌شود

طبق بخشنامه بانک مرکزی رمز دوم موجود کارت‌های بانکی تا پایان اردیبهشت ماه قابل استفاده است و مشتریان بانک‌ها برای فعال‌سازی رمز دوم یکبار مصرف باید به شعبه بانک عامل مراجعه کنند.