رهاسازی آب
دستور تخلیه ۶ شهر خوزستان صادر شد ۱۷ فروردین ۱۳۹۸
با رهاسازی آب از سد کرخه؛

دستور تخلیه ۶ شهر خوزستان صادر شد

در پی افزایش رهاسازی آب از سد کرخه، دستور تخلیه فوری شهرهای سوسنگرد، بستان، حمیدیه، کوت سیدنعیم ، رفیع و ابوحمیظه در استان خوزستان صادر شد.