رویترز
رویترز: ایران تا رسیدن به سقف ذخائر اورانیوم چند ماه فاصله دارد ۲۵ خرداد ۱۳۹۸

رویترز: ایران تا رسیدن به سقف ذخائر اورانیوم چند ماه فاصله دارد

یک رسانه غربی جمعه به نقل از منابع دیپلماتیک مدعی شده ایران علی‌رغم افزایش سرعت غنی‌سازی اورانیوم چند ماه تا رسیدن به سقف مجاز تعیین‌شده در برجام برای میزان ذخائر این ماده فاصله دارد.