ریاست جمهوری
خاطره رهبرانقلاب از علت پذیرش پست ریاست‌جمهوری / نباید دنبال ریاست بدویم ۲۷ آذر ۱۳۹۷

خاطره رهبرانقلاب از علت پذیرش پست ریاست‌جمهوری / نباید دنبال ریاست بدویم

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای فرمودند: برخی‌ها برای نمایندگی مجلس خودشان را می‌کُشند؛ اگر راه پیدا نکنند یا صلاحیّتش را تأیید نکنند یا رأی نیاورد، خودش را به آب و آتش و در و دیوار می‌زند که چرا نشد؛ این عقل و تدبیر نیست.