زبان هنر
استفاده از زبان هنر برای کاهش آسیب های اجتماعی ۱۲ آبان ۱۳۹۸
استاندار اردبیل تاکید کرد؛

استفاده از زبان هنر برای کاهش آسیب های اجتماعی

استاندار اردبیل بر استفاده از زبان هنر و تولید آثار فاخر در کاهش آسیب های اجتماعی تاکید کرد.

استاندار اردبیل: زبان هنر قادر به تغییر الگوی زندگی در جامعه است ۰۵ مرداد ۱۳۹۸
استاندار اردبیل:

استاندار اردبیل: زبان هنر قادر به تغییر الگوی زندگی در جامعه است

استاندار اردبیل گفت: هنرمند می تواند با زبان هنر خود در تغییر الگوی سبک زندگی، رفتارهای اجتماعی و احساسات مردم در جامعه نقش موثری داشته باشد.