زنان سرپرست خانوار
طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار در اردبیل اجرا می‌شود ۱۹ تیر ۱۳۹۸
رئیس جهاد دانشگاهی استان:

طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار در اردبیل اجرا می‌شود

رئیس جهاددانشگاهی استان اردبیل گفت: طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار در اردبیل اجرا و از طریق این طرح برای بیش از ۱۰۰ نفر فرصت شغلی ایجاد می‌شود.