زیرساخت های ورزشی
لیگ ملت های والیبال فرصت ویژه ای برای گردشگری اردبیل است ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
مدیر کل میراث فرهنگی اردبیل :

لیگ ملت های والیبال فرصت ویژه ای برای گردشگری اردبیل است

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت: مسابقات لیگ ملت های والیبال مردان جهان فرصت ویژه ای برای معرفی قابلیت های گردشگری استان اردبیل است.