سارقان منازل
سلطان کاغذ دستگیر شد ۱۱ دی ۱۳۹۷
سردار رحیمی خبر داد؛

سلطان کاغذ دستگیر شد

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگیری باند ۱۶ نفره وارد کننده کاغذ با ارز دولتی خبر داد.