سخنگوی دولت
«سید جواد حسینی» سرپرست وزارت آموزش و پرورش شد ۱۹ خرداد ۱۳۹۸

«سید جواد حسینی» سرپرست وزارت آموزش و پرورش شد

سخنگوی دولت از تعیین سید جواد حسینی به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش از سوی رئیس جمهور خبر داد.