سرانه جنگل
۴۱ دستگاه تنور گازی در استان اردبیل توزیع شد ۲۳ خرداد ۱۳۹۸

۴۱ دستگاه تنور گازی در استان اردبیل توزیع شد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: توزیع تنور گازی با هدف حفاظت وحمایت مستمر ازعرصه های منابع طبیعی استان انجام می شود.