سرمایه گذاری خارجی
ثبت ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خارجی در اردبیل ۱۹ آذر ۱۳۹۸
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل خبرداد؛

ثبت ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خارجی در اردبیل

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل از ثبت ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خارجی در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان خبرداد و گفت در 8 ماه نخست سالجاری نیز ۱۱۴ طرح در سامانه پنجره واحد سرمایه‌گذاری، ثبت شده است که روند فعالیت انها نیز در حال پیگیری است.

ثبت ۶ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در اردبیل ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
مدیر کل اقتصادی و دارایی استان اردبیل مطرح کرد؛

ثبت ۶ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در اردبیل

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: در سالجاری 6 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در استان اردبیل به ثبت رسیده است.