سرمایه گذاری ۸ میلیاردی
۵ کارخانه تولید شیرآلات در استان به بهره برداری می رسد ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
تا پایان امسال؛

۵ کارخانه تولید شیرآلات در استان به بهره برداری می رسد

استاندار اردبیل گفت :تا پایان امسال ۵ کارخانه تولید شیرآلات در استان به بهره برداری می رسد.