سرمربی ایتالیایی
سرمربی ایتالیایی پیشنهاد فدراسیون فوتبال ایران را رد کرد ۰۸ اسفند ۱۳۹۷

سرمربی ایتالیایی پیشنهاد فدراسیون فوتبال ایران را رد کرد

وینچنزو مونتلا به پیشنهاد فدراسیون فوتبال ایران برای هدایت تیم ملی کشورمان پاسخ منفی داد.