سلاح گرم و سرد
نزاع طایفه ای در ثمرین ۵ مجروح بر جای گذاشت ۰۸ تیر ۱۳۹۸

نزاع طایفه ای در ثمرین ۵ مجروح بر جای گذاشت

درگیری طایفه ای در شهر ثمرین از توابع شهرستان اردبیل 5 مجروح برجای گذاشت.