شهر شدن
شناخت شهر روستاهای آراللو و آلنی، جهت تصویب نهایی به هیات وزیران ارسال شد ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اردبیل:

شناخت شهر روستاهای آراللو و آلنی، جهت تصویب نهایی به هیات وزیران ارسال شد

مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اردبیل گفت: با پیگیری‌هایی صورت گرفته، گزارش توجیهی مربوط به تبدیل روستای آلنی در شهرستان مشگین شهر و تجمیع روستا‌های آراللوی بزرگ و کوچک و شناخت شهر آراللو در شهرستان اردبیل، جهت تصویب نهایی، به هیات وزیران ارسال شد.