صفحه اینستاگرام
خبر استعفای ظریف تایید شد ۰۷ اسفند ۱۳۹۷

خبر استعفای ظریف تایید شد

معاون سخنگوی وزارت امور خارجه خبر استعفای محمدجواد ظریف را تایید کرد.