ضغف بدن
فتواهای جنجالی و عجیب داعش در ماه رمضان/ هرکس ما را دوست ندارد روزه‌اش باطل است! ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

فتواهای جنجالی و عجیب داعش در ماه رمضان/ هرکس ما را دوست ندارد روزه‌اش باطل است!

شبکه سومریه نیوز عراق چند مورد از عجیب‌ترین فتواهای رمضانی داعش را بررسی کرد.