غرفه نمایشگاه
فضای مجازی کلید ورود به آینده باعظمت انقلاب اسلامی است ۲۰ بهمن ۱۳۹۷
مدیر کل امور اجتماعی استانداری اردبیل:

فضای مجازی کلید ورود به آینده باعظمت انقلاب اسلامی است

مدیر کل امور اجتماعی استانداری اردبیل گفت: فضای مجازی کلید ورود به آینده باعظمت انقلاب اسلامی و بیان دستاوردهای درخشان از طریق این بستر پرنفوذ است.