فاقد مجوز
۱۲ تبعه خارجی فاقد مجوز کار از اردبیل دیپورت شدند ۲۵ فروردین ۱۳۹۸
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل:

۱۲ تبعه خارجی فاقد مجوز کار از اردبیل دیپورت شدند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: 12 تبعه بیگانه که طی یکسال گذشته در استان به کارگیری شده بودند توسط بازرسین شناسایی و دیپورت شدند.