فرآورده نفتی
فروش روزانه ۳۲ هزار لیتر فرآورده نفتی در جایگاه مرزی بیله سوار ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
در سال 97 صورت گرفت؛

فروش روزانه ۳۲ هزار لیتر فرآورده نفتی در جایگاه مرزی بیله سوار

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل گفت: بیش از ۱۱ میلیون و ۴۲۳ هزار لیتر فرآورده نفتی در جایگاه مرزی بیله سوار طی سال ۹۷ به فروش رسیده است.