فوتبال ایران
رکورد بسته ماندن دروازه در فوتبال ایران جابجا شد ۰۶ دی ۱۳۹۸

رکورد بسته ماندن دروازه در فوتبال ایران جابجا شد

زهرا خواجوی دروازه بان جوان تیم وچان کردستان با بسته نگه داشتن دروازه اش در نیمه اول بازی با شهرداری بم، رکورد پیام نیازمند را شکست و بیشترین تعداد دقیقه کلین شیت را به نام خود ثبت کرد.

اگر فردوسی پور به جای میثاقی بود، این برنامه ها را اجرا می کرد… ۱۳ خرداد ۱۳۹۸

اگر فردوسی پور به جای میثاقی بود، این برنامه ها را اجرا می کرد…

از روزی که ۹۰ از برنامه های تلویزیون حذف شد ببینید چقدر اتفاق تلخ رخ داده است؟ حوادثی که هر کدام قابلیت بحث و بررسی فراوان داشتند و طبعا این اتفاقات، یک مجری با تجربه و جسور می خواست که کل فوتبال را به چالشی بزرگ دعوت کند.