قابلیت فنی
تاج: نمی‌توانستم کی‌روش را جریمه کنم، در قرارداد نیامده بود ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

تاج: نمی‌توانستم کی‌روش را جریمه کنم، در قرارداد نیامده بود

رئیس فدراسیون فوتبال می گوید دلیل دفاع او از کی روش غیبت او در ایران است.