قصه گویی مادر بزرگ ها
جشن خان ننه ناغیلی در مشکین شهر برگزار می شود ۱۸ دی ۱۳۹۷
با هدف ترویج سنت قصه گویی کهنسالان به کودکان؛

جشن خان ننه ناغیلی در مشکین شهر برگزار می شود

رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان مشکین شهر از برگزاری جشن بزرگ ترین قصه گویی مادربزرگ ها در مشکین شهر خبر داد.