ماه شمار
نیم نگاهی بر مزایای پرداخت سود ماه شمار سپرده‌های بانکی ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

نیم نگاهی بر مزایای پرداخت سود ماه شمار سپرده‌های بانکی

بنابر مصوبه شورای پول و اعتبار، از نخستین روز بهمن ماه، پرداخت سود سپرده‌های بانکی به سپرده گذاران، به‌صورت ماه شمار انجام می‌پذیرد، در ذیل این گزارش مزایا و محاسن این طرح مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.