مجوز فعالیت
مجوز فعالیت خانه مسافرها در اردبیل صادر می شود ۲۰ اسفند ۱۳۹۷
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان :

مجوز فعالیت خانه مسافرها در اردبیل صادر می شود

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل از صدور مجوز فعالیت خانه مسافرها در این استان خبر داد.