مدیر روابط عمومی
مسوول روابط عمومی استانداری اردبیل منصوب شد ۰۱ تیر ۱۳۹۸
با حکم اکبر بهنام جو؛

مسوول روابط عمومی استانداری اردبیل منصوب شد

اکبر بهنام جو استاندار اردبیل در حکمی غلامحسین غاربی کلخوران را به عنوان مسوول روابط عمومی استانداری منصوب کرد.