مذاکره ایران با آمریکا
نوسان قیمت‌هاناشی از سوء تدبیر و ضعف عملکرد دولت‌مردان است ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
امام جمعه اردبیل:

نوسان قیمت‌هاناشی از سوء تدبیر و ضعف عملکرد دولت‌مردان است

امام جمعه اردبیل گفت: نوسان قیمت ها و بالا رفتن قیمت کالاهای اساسی، همه ریشه و سبب و راهکار علمی دارد. این ها صرفا ناشی از تحریم نیست، ناشی از سوء تدبیر و ضعف عملکرد دولت مردان است.