مراسم تودیع و معارفه
دادستان جدید مرکز استان اردبیل معرفی شد ۱۷ تیر ۱۳۹۸
با حضور دادستان کل کشور؛

دادستان جدید مرکز استان اردبیل معرفی شد

با حضور دادستان کل کشور و مسئولان ارشد استانی، «سید عبدالله طباطبایی» به عنوان دادستان جدید عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل معرفی شد.