مرکزSCD
افتتاح اولین مرکز SCD دانشگاهی شمالغرب کشور در سما اردبیل ۱۸ بهمن ۱۳۹۷

افتتاح اولین مرکز SCD دانشگاهی شمالغرب کشور در سما اردبیل

اولین مرکز SCD دانشگاهی شمالغرب کشور با حضور معاون هماهنگی استانداری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل و رئیس سازمان فنی و حرفه ای در سما اردبیل افتتاح شد.