معاونت اقتصادی
مذاکراتی برای انعقاد پیمان‌های پولی در حال انجام است ۰۲ تیر ۱۳۹۸
ظریف:

مذاکراتی برای انعقاد پیمان‌های پولی در حال انجام است

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: در زمینه پیمان‌های پولی با ترکیه، روسیه، چین، آذربایجان، هند و کشورهای مختلف مذاکراتی انجام شده است.