معاون عمرانی
تجهیز مزارع به سیستم‌های آبیاری مدرن یک ضرورت است ۱۸ تیر ۱۳۹۸
معاون عمرانی استاندار:

تجهیز مزارع به سیستم‌های آبیاری مدرن یک ضرورت است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت: با توجه به مصرف عمده آب استان در حوزه کشاورزی، مجهز شدن مزارع به سیستم های آبیاری مدرن، توسط سازمان جهاد کشاورزی، ضروری است.