ملک سلمان
ترامپ: ملک سلمان! اگر ما نباشیم ایران دو هفته‌ای عربستان را می‌گیرد ۲۵ فروردین ۱۳۹۸

ترامپ: ملک سلمان! اگر ما نباشیم ایران دو هفته‌ای عربستان را می‌گیرد

رئیس‌جمهور آمریکا ادعا کرد به پادشاه سعودی گفته است اگر حمایت‌های نظامی واشنگتن نباشد، ایران ۲ هفته‌ای عربستان سعودی را فتح می‌کند.