مناطق گردشگرپذیر
توسعه زیرساخت های ارتباطی در مناطق محروم و گردشگرپذیر در اولویت کاری است ۰۲ خرداد ۱۳۹۸
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل:

توسعه زیرساخت های ارتباطی در مناطق محروم و گردشگرپذیر در اولویت کاری است

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل گفت: توسعه زیرساخت های ارتباطی در مناطق محروم و گردشگرپذیر در اولویت کاری است.