منطقه اقتصادی نمین
افتتاح فاز اول منطقه اقتصادی نمین تا ۳ سال آینده ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
مدیرمنطقه ویژه اقتصادی نمین خبر داد؛

افتتاح فاز اول منطقه اقتصادی نمین تا ۳ سال آینده

مدیرمنطقه ویژه اقتصادی نمین گفت: فاز اول منطقه ویژه اقتصادی نمین به مساحت 900 هکتار تا سه سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.