نشاط گردشگران
برنامه های نوروزگاهی به صورت روزانه در اردبیل برگزار می شود ۰۵ فروردین ۱۳۹۸
مدیرکل میراث فرهنگی استان اردبیل:

برنامه های نوروزگاهی به صورت روزانه در اردبیل برگزار می شود

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت: برنامه های نوروزگاهی به صورت روزانه در پیاده راه عالی قاپو شهر اردبیل برگزار می شود.