نصب زیرساخت
تجهیز پارک‌های اردبیل به میز تنیس روی میز ۱۹ تیر ۱۳۹۸
مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل خبر داد؛

تجهیز پارک‌های اردبیل به میز تنیس روی میز

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل از تجهیز یکی از پارک‌های اردبیل به میز تنیس روی میز تا مرداد ماه سالجاری خبرداد.