نقش دانشگاه
نقش دانشگاه در توسعه منطقه ای پررنگ می شود ۲۳ دی ۱۳۹۷
اسحاق رسولی:

نقش دانشگاه در توسعه منطقه ای پررنگ می شود

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل بر ارتقای نقش دانشگاه در توسعه منطقه ای تاکید کرد.