نماینده جمهوری خواه
برای اولین بار، یک نماینده جمهوری‌خواه استیضاح ترامپ را خواستار شد ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

برای اولین بار، یک نماینده جمهوری‌خواه استیضاح ترامپ را خواستار شد

برای اولین بار یک نماینده حزب جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا با متهم کردن ترامپ با تلاش برای ممانعت از اجرای قانون، استیضاح رئیس‌جمهور آمریکا را خواستار شده است.