هتل بیمارستان
زیرساخت های هتل بیمارستان در اردبیل فراهم می شود ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
مدیر کل میراث فرهنگی اردبیل:

زیرساخت های هتل بیمارستان در اردبیل فراهم می شود

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل از تامین زیرساخت های لازم برای احداث یک هتل بیمارستان در شهر اردبیل خبر داد.