هزینه سنگین علیه ایران
سلبریتی‌ها اولین کسانی هستند که در جنگ به دشمن پناهنده می‌شوند ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
کارشناس رسانه:

سلبریتی‌ها اولین کسانی هستند که در جنگ به دشمن پناهنده می‌شوند

یک کارشناس رسانه گفت: سلبریتی‌ها در مقاطعی به گروه فشار تبدیل شده و همین افراد منجر به امضاء شدن ترکمنچای و گلستان و ... می‌شوند؛ همان کسانی که تا کوچک‌ترین اتفاقی بیفتد، سریع به کشورهای دشمن پناهنده می‌شوند.