وهابیت
تمام کارگاه های راه آهن اردبیل فعال است/ کشور را با چنگ و دندان خواهیم ساخت ۰۲ فروردین ۱۳۹۸
امام جمعه اردبیل:

تمام کارگاه های راه آهن اردبیل فعال است/ کشور را با چنگ و دندان خواهیم ساخت

امام جمعه اردبیل گفت: به کوری چشم آمریکا و کشورهای تحریم‌کننده، کشور خود را با چنگ و دندان خواهیم ساخت و روسیاهی به ذغال خواهد ماند.