وکیل مدافع
آخرین جزئیات از صدور حکم حسین هدایتی ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

آخرین جزئیات از صدور حکم حسین هدایتی

وکیل مدافع حسین هدایتی گفت: هنوز حکم موکلم در دادگاه صادر نشده است.