پدیده مشهد
کاپیتان آبی ها به پدیده پیوست ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
جنجالی ترین انتقال فصل

کاپیتان آبی ها به پدیده پیوست

پس از کش و قوس فراوان، در نهایت سیدمهدی رحمتی از جمع آبی های پایتخت جدا شد تا از این پس با پیراهن تیم شهرخودرو در لیگ برتر حضور پیدا کند.