پشت پرده ارتباط زن
پشت پرده ارتباط زن جاسوس با ۱۶ مدیر ارشد وزارت نفت چیست؟ ۰۶ تیر ۱۳۹۸
جریان نفوذ در شبکه اقتصادی کشور؛

پشت پرده ارتباط زن جاسوس با ۱۶ مدیر ارشد وزارت نفت چیست؟

این روز‌ها خبری مبنی بر نفوذ یک زن به بدنه وزارت نفت و ارتباط با ۱۶ نفر از مدیران این وزارتخانه صدر اخبار را به خود اختصاص داد.