پل های معلق
اردبیل مقصد ارزانی برای مسافران در تابستان است ۰۸ خرداد ۱۳۹۸
مدیر کل میراث فرهنگی اردبیل:

اردبیل مقصد ارزانی برای مسافران در تابستان است

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت: اردبیل به عنوان ییلاق ایران مقصد ارزانی برای مسافران در تابستان است