پیشرفت رسانه
رسانه ها خود را با پیشرفت های روز همگام سازند ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
معاون سیاسی استاندار اردبیل:

رسانه ها خود را با پیشرفت های روز همگام سازند

معاون سیاسی استاندار اردبیل گفت: با توجه به پیشرفت تکنولوژی و ابزار اطلاع رسانی، رسانه ها باید خود را با این ابزار تقویت و به روز کنند.