کارکنان دولت
میزان پاداش پایان سال ۱۳۹۷ کارکنان دولت تعیین شد ۰۸ بهمن ۱۳۹۷
در جلسه هیأت دولت به ریاست روحانی؛

میزان پاداش پایان سال ۱۳۹۷ کارکنان دولت تعیین شد

هیأت وزیران ، میزان پاداش آخر سال (عیدی) کارکنان دستگاه‌های اجرایی را تعیین کرد.